Fiċ-ċokon ajma rasi u fil-kobor ajma qalbi.

It-tfal iweġġgħulek rasek meta jkunu żgħar u jweġġgħulek qalbek meta jkunu kbar.
Kategoriji: il-familja | it-tfal | it-tfulija

Pin It on Pinterest