Dan is-sit web għadu qed jinbena!


qawl.mt qawl qwiel Malti Maltin logo

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Qawl hu dak li aħna nsejħu wkoll "proverbju" u, fi kliem ieħor, hu l-għerf miġbur fi ftit, ta’ żmenijiet imgħoddija, il-għaqal, id-dehen ta’ missirijietna, li għarfu jisiltu mill-għamil, il-ġrajjiet ta’ kuljum, tagħlim sabiħ u ta’ fejda għall-ħajja. Il-qawl Malti hu għalhekk bin iż-żmien, bħall-għaqal u l-għerf; u ma twelidx fostna f’daqqa waħda, imma matul snin ta’ tiġrib, snin ta’ taħbit għal għajxien fil-gżejjer fqar tagħna, snin ta’ taqbid ma’ għedewwa barranin, kif turi ġrajjietna. Kull żmien iħalli xi tagħlima tiegħu li tolqot il-ħajja, u, b’hekk, jikber dejjem il-għadd tal-qwiel, li issa ħafna minnhom qodma qegħdin jintesew, oħrajn ma jiftehmux sewwa.

Ġużè Aquilinadonazzjoni PayPal

qawl.mt huwa bla ħlas, iżda l-manutenzjoni tiegħu xorta tiswa l-flus. Kull donazzjoni, żgħira kemm tkun żgħira, hija apprezzata ferm. Grazzi bil-quddiem tal-għajnuna!


qawl.mt is free, but its maintenance still comes at a cost. Every donation, however small, is highly appreciated. Thanks in advance for your help!

donazzjoni Revolut

Jannar

Twelid fl-ewwel ta’ Jannar hu mfakkar minn kull kampnar.
Min jitwieled fl-Istrina xortih tajba għax ikun għadu żmien il-festi.
Jannar il-bajtar għajnejn il-far.
F’Jannar il-bajtar ikun għadu wisq żgħir, bħal għajnejn il-far.
Aħjar il-bard ta’ Jannar mix-xemx li ma ssaħħanx.
Xemx li ma ssaħħanx ma fihiex gost. Aħjar il-bard.
Jannar daħħal lilek u lil għajrek ġewwa d-dar.
Jannar dejjem jitrekken id-dar.
F’Jannar agħlaq in-nagħaġ fil-għar.
F’Jannar jagħmel temp ikrah u kulħadd joqgħod ġewwa.
F’Jannar agħlaq in-nagħaġ fil-għar.
F’Jannar jagħmel temp ikrah u kulħadd joqgħod ġewwa.
F’Jannar u Frar, l-ixkubetta ħalliha d-dar.
Il-kaċċa tieqaf f’Jannar u Frar.

Dehxa ta’ Jannar fawra minn lewn in-nar.
Id-dehxa ta’ Jannar tirreferi għall-ħożba, li biha jitilgħulek ħafna tikek ħomor.
Jannar dejjem jitrekken id-dar.
F’Jannar jagħmel temp ikrah u kulħadd joqgħod ġewwa.
F’Jannar ix-xiħ jew fis-sodda jew l-isptar.
Il-kesħa u l-mard ta’ Jannar jagħtu kedda lix-xjuħ.
F’Jannar stenna xita, ksieħ u nar.
Jannar kiefer u Frar għandu d-dwiefer.
F’Jannar u Frar jagħmel temp ikrah.
In-nar jirreferi għall-beraq u s-sajjetti.
F’Jannar il-ġidra agħtiha ʼl-ħmar.
Il-ġidra tixrief f’Jannar u ma tkunx tajba għall-ikel.
Jannar bardan. Meta jsib l-art liebsa jneżżagħha, u meta ma jsibhiex liebsa jlibbisha.
It-temp ta’ Jannar jeqred il-ħdura, iżda n-natura xorta terġa’ tnibbet.

Jannar il-qasba jmiddha fl-art.
Il-qasab jinqata’ f’Jannar.
Ix-xahar ta’ Jannar ma jħallix qattusa d-dar.
Il-qtates jitgħammru f’Jannar.
Jannar xott, il-bidwi għani.
Ħafna xita f’Jannar tirvina l-uċuħ tar-raba’, għalhekk aħjar ikun xott għall-bidwi.
Is-sajf ta’ Jannar, għana tal-bidwi u tal-fqar.
Meta f’Jannar jagħmel temp sabiħ igawdu kemm il-bdiewa kif ukoll il-foqra.
Iżra’ l-kemmun f’Jannar u bigħu bil-qantar.
Il-kemmun għandu jinżara’ f’Jannar biex jagħti bil-kotra.

Frar

Frar fawwar jimla l-bjar.
Tagħmel ħafna xita fi Frar.
Fellus ta’ Frar, brodu u fran.
L-għattuqa ta’ Frar tajba ħafna għall-ikel.
Frar fawwar, jekk ma toħroġ ix-xemx filgħodu, toħroġ ma’ nofsinhar.
Frar fawwar, il-bidwi għana fid-djar.
Frar fawwar, kull xitla bin-nwar.
Fi Frar ikun hemm xi ftit xemx, bi tħejjija għar-rebbiegħa.
Frar silef tnejn lil Jannar u daħħlu bin-nagħaġ ġol-għar.
Skont superstizzjoni Maltija, f’sena biżestili (ta’ 366 jum) il-bidwi jmur ħażin f’xogħlu.

F’Jannar u Frar, l-ixkubetta ħalliha d-dar.
Il-kaċċa tieqaf f’Jannar u Frar.
Jannar kiefer u Frar għandu d-dwiefer.
F’Jannar u Frar jagħmel temp ikrah.
Fi Frar il-kaboċċi tiha ’l-ħmar.
Il-kaboċċi mhumiex tajbin għall-ikel fi Frar.
Fi Frar it-tin bajtar isir daqs widnejn il-far.
It-tin ikun għadu wisq żgħir fi Frar.

Fi Frar ix-xita billejl u xogħol binhar.
Fi Frar tkun ix-xita billejl u taħdem binhar.
Fi Frar ix-xita tagħmel billejl u l-bidwi jaħdem fl-għalqa matul il-ġurnata.
Fi Frar jindaqqu l-ġlieġel.
Il-karnival jiġi fi Frar.
F’Ħadd il-bluh ix-xita tibda tfuħ.
Ix-xita tnaqqas sew lejn żmien il-karnival (fi Frar).
Fix-xahar ta’ Frar iżra’, saqqi u baqqi ħabaq għazzi.
Dari kienu jkabbru l-ħabaq biex juru li fil-familja hemm xebba lesta għaż-żwieġ.

Marzu

F’Marzu aqla’ mnieħrek u qartsu.
Marzu qala’ mnieħru u qartsu.
Tagħmel kesħa kbira f’Marzu.
Qartsu tfisser geżwru.
F’Marzu l-bard irqiq jidħol fl-għadam.
Tagħmel kesħa kbira f’Marzu.
F’Marzu l-fart iħoss il-bard minn qrunu.
Marzu l-fart iħossu f’qarnu.
Tagħmel kesħa kbira f’Marzu.
Il-fart jirreferi għall-annimali bovini.
Marzu Marzellu, in-nanna taħraq il-moxt u r-rixtellu.
Tagħmel kesħa kbira f’Marzu.
Il-moxt u r-rixtellu jirreferu għall-makkinarju tal-insiġ.
F’Marzu, kull għasfur ifittex ʼil martu.
L-għasafar jibdew jitgħammru f’Marzu.

F’Marzu, kull tajr ibid.
It-tajr (l-annimali li jtiru) ibid f’Marzu.
Marzu bl-ilma xebgħan italla’ ġbira, u gozz ikbar tkun tat-tgħam.
It-tgħam jissaqqa u joktor bix-xita ta’ Marzu.
Marzu, il-flissjonijiet komuni bħax-xebbiet.
F’Marzu ħafna taqbadhom il-flissjoni.
Marzu Marzell, bil-kabozza u bil-kappell.
F’Marzu xi kultant ikollok tilbes ġakketta għax il-bard, u xi kultant il-kappell biex tilqa’ x-xemx.
Kabozza hija għamla ta’ kowt.
Marzu Marzellu, itajjar ix-xebbiet b’dellu.
Dari x-xebbiet kienu jinnamraw f’Marzu.

Marzu r-rebbiegħa tal-bhejjem.
Il-bhejjem jagħmlu ħafna ħalib f’Marzu.
Marzu, iż-żara’ bis-sbula f’ħalqu.
F’Marzu l-qamħ ikun kiber sew.
Marzu t-twil ġieb l-ixkora tal-qamħ.
It-tħejjijiet għall-ħsad tal-qamħ isiru f’Marzu.
Marzu jgħid lill-qamħ: "Ikber". "Ma niflaħx." "Mela isbel."
Il-qamħ jisbel jekk ma jkunx kiber sa Marzu.
Xita fi ħruġ Marzu u dħul April, karru deheb u ġawhar fin.
Ix-xita fl-aħħar ta’ Marzu u fil-bidu ta’ April tagħmel ġid lill-uċuħ tar-raba’.

April

F’April ħobża kbira fil-mindil.
April ħobżna fil-mindil.
April xahar ta’ nifs twil.
Il-qamħ jimla f’April, u l-ħaddiema jkollhom iżjed ħobż biex iżommhom matul ġurnata tax-xogħol itwal.
Il-mindil huwa d-dvalja.
F’April id-dubbiena tagħmel żinn u l-isħaba tmur lil hinn.
F’April tieqaf ix-xita u jibdew ħerġin l-insetti, fosthom id-dubbien.
F’April il-ħaddiem joħroġ ġuvni u jidħol xiħ.
F’April il-ġurnata tax-xogħol tkun itwal, b’aktar tbatija.

F’April jistejqer il-fqir.
F’April jagħmel temp sabiħ, u jgħin lil min hu sfortunat iħossu aħjar.
April bl-ixkubetta u l-azzarin.
April ikun żmien il-kaċċa.
April imut bil-bard u Mejju jrid il-ward.
Il-kesħa tispiċċa f’April, u l-fjuri jwarrdu f’Mejju.
April jagħmel il-fjuri u Mejju jieħu l-unuri.
Ċerti nies jieħdu l-mertu tax-xogħol li jkun sar minn ħaddieħor.

April xahar tal-boloh.
Qawl li jingħad minħabba ċ-ċajt tal-1 ta’ April. Dari kienu jemmnu li min jitwieled f’April huwa iblah.
Xita fi dħul April, karru deheb u ieħor ħarir.
Ix-xita fil-bidu ta’ April tagħmel ġid lill-uċuħ tar-raba’.
Xita fi ħruġ Marzu u dħul April, karru deheb u ġawhar fin.
Ix-xita fl-aħħar ta’ Marzu u fil-bidu ta’ April tagħmel ġid lill-uċuħ tar-raba’.

Mejju

April imut bil-bard u Mejju jrid il-ward.
Il-kesħa tispiċċa f’April, u l-fjuri jwarrdu f’Mejju.
Mejju xahar il-fjuri, fih il-għomma tibda turi.
F’Mejju tibda s-sħana.
Mejju bil-minġel u bil-kabozza.
Il-ħsad isir f’Mejju.
Kabozza hija għamla ta’ kowt.
F’Mejju aħsad imqar kien plejju.
Ix-xgħir jinħasad f’Mejju.
F’Mejju kollox jinxef sal-plejju.
Kollox jinxef f’Mejju.

Mejju daqs ġuvni ħlejju.
Mejju huwa xahar sabiħ ħafna.
Mejju ħobża u sikkina għax kull ġid jagħtina.
F’Mejju jilħaq l-ewwel frott u nieħdu pjaċir bih.
Mejju jimliena bil-kappar.
F’Mejju jilħaq il-kappar.
Mejju kulma fih jirvina l-btieħ.
Ix-xita li tagħmel f’Mejju tirvina l-ġwież tal-annimali.
Mejju l-iblah t’ommu.
Mejju l-imhejjem t’ommu.
Bħal tifel imfissed, Mejju jħawwad ħafna fit-temp.

Mejju bla riħ, il-biedja tifraħ bih.
Ir-riħ ta’ Mejju jirvina l-uċuħ tar-raba’, aħjar mingħajru.
Mejju mirjieħ b’kull deni stennieh.
F’Mejju r-riħ jagħmel ħafna ħsara.
Mejju mirjieħ jaqleb il-wiċċ u l-qiegħ.
F’Mejju r-riħ iċaqlaq il-baħar u joħloq ħafna tempesti.
Mejju x-xahar tad-diżgrazzji.
Superstizzjoni Maltija. Kienu jemmnu li d-diżgrazzji f’Mejju jinqalgħu.
Mejju żmien il-għana u d-dris, u fis-sodda tħoss il-qris.
Għalkemm in-natura tkun sabiħa f’Mejju, huwa wkoll żmien il-briegħed.

Ġunju

Ġunju Ġunjett ineħħi l-qmis u d-dublett.
F’Ġunju ntajru l-ħwejjeġ minn fuqna.
F’Ġunju bdiewa għarqana u wċuħ daħqana.
F’Ġunju l-bdiewa jkollhom ix-xogħol, imma jkunu kuntenti.
F’Ġunju jsib il-ftiet, il-bidwi u s-sajjied.
F’Ġunju s-suq mimli ħut u s-sajjied bil-flus fil-but.
F’Ġunju l-bdiewa u s-sajjieda jibdew jaqilgħu l-flus mill-prodott tagħhom.

F’Ġunju tidħol l-għassa.
F’Ġunju tispiċċa r-rebbiegħa u jibda s-sajf.
Ġunju għall-għomma manju, fis-sodda jagħtina banju.
F’Ġunju nkunu għarqana xraba.
Ġunju ħanin, ixabba’ lill-bidwi u lill-fqir.
F’Ġunju l-bdiewa jagħmlu l-flus, u l-foqra ma jbatux daqstant.

Ġunju jdewwaqna l-frott.
F’Ġunju jilħaq il-frott.
Ġunju kbir, rasu ras il-ħmir.
Ġunju għandu rasu iebsa (bħall-ħmar) għax sħana biss jagħmel.
Ġunju xahar tad-dris u fis-sodda tħoss il-qris.
F’Ġunju jsir id-dris, iżda huwa wkoll żmien il-briegħed.

Lulju

Fellus ta’ Lulju jagħtik bajda f’San Pupulju.
Il-flieles li jfaqqsu f’Lulju jbiduh tard il-bajd.

Lulju l-ħajjatin jibdew jaqilgħu xi karlin.
F’Lulju jkun hemm iżjed domanda għall-ilbies tal-okkażjoni, u b’hekk il-ħajjata jkollhom iżjed xogħol.
Karlin huwa munita antika li m’għadhiex tintuża.

Lulju xahar id-dris.
F’Lulju jsir id-dris.

Awwissu

F’Awwissu kull tin tibda tmissu.
It-tin isir f’Awwissu.
F’Awwissu l-baħar tisma’ ħissu.
Il-baħar ikun imqalleb f’Awwissu.
F’Awwissu l-għeneb iħallik tmissu.
Jibda l-għeneb f’Awwissu.
F’Awwissu l-ilma jibda jmissu.
Awwissu x-xemx taħarqu u x-xita tmissu.
Tagħmel l-ewwel xita f’Awwissu.

Ix-xahar ta’ Awwissu s-sinjur u l-fqir iħissu.
Is-sħana ta’ Awwissu lil kulħadd taħqar.
Awwissu jaħbat ʼil-mara kemm imissu.
Ix-xemx ta’ Awwissu tkun qawwija ħafna.
Awwissu tal-ħajjata l-iswed.
F’Awwissu ma jkunx hemm daqstant domanda għall-ħwejjeġ, u l-ħajjata jonqsilhom ix-xogħol.
Awwissu qatt ma ħamel lilu nnifsu.
Diffiċli tħobbu Awwissu, minħabba s-sħana li tagħmel.

Awwissu la tarah u lanqas tmissu.
F’Awwissu kulħadd ikun bil-vaganzi u jgħaddi bħal ħolma.
Meta l-għansal itella’ l-bonn imgħawweġ annata ħażina; meta jtella’ l-bonn dritt annata tajba.
Ir-raba’ tinduna kemm ser jirnexxi skont il-bonn (jiġifieri z-zokk) tal-għansal (li huwa tip ta’ pjanta, Prospero autumnale).
Meta l-għansal jagħmel il-ward f’Awwissu, ix-xita tkun bikrija.
Jekk l-għansal (li huwa tip ta’ pjanta, Prospero autumnale) joħroġ il-fjura f’Awwissu, ix-xita tagħmel qabel żmienha.

Settembru

Settembru Settembrina, jibdlilna s-sala mal-kantina.
Dari kienu jinżlu fil-kantina biex jaħarbu mir-riħ isfel ta’ Settembru.
Konz ta’ Settembru jgħabbi bil-gziez, konz ta’ Diċembru hu wisq bil-qies.
Jinqabdu ħafna iżjed lampuki f’Settembru milli f’Diċembru.

Xita f’Settembru meraq tajjeb f’Novembru.
Ix-xita ta’ Settembru tħaxxen il-frott f’Novembru.
Jekk il-qamar ta’ Settembru jimla bix-Xlokk, jagħmel ix-Xlokk seba’ xhur fis-sena.
Jekk f’Settembru jkun qamar kwinta bir-riħ mix-Xlokk, jibqa’ jagħmel riħ mix-Xlokk seba’ xhur wara.

F’Settembru għas-salarju jmur kull membru.
F’Settembru jkun wasal iż-żmien li l-ħaddiema jitħallsu tax-xogħol li jkunu għamlu fix-xhur ta’ qabel (fil-biedja speċjalment).
F’Tal-Vitorja l-baħar jitla’ fl-għolja.
Il-baħar jibda jitqawwa fil-Vitorja, li tiġi fit-8 ta’ Settembru.

Ottubru

Fix-xahar tar-rużarju aħrat u tenni biex meta taħsad ikollok biex tgħanni.
F’Ottubru l-bidwi jagħmel sew li jaħrat kemm jiflaħ il-ħamrija, biex meta jiġi biex jaħsad ikun kuntent.

F’Ottubru l-għeneb ġewwa t-tubru jitħassar u jmut.
L-għeneb kollu jitħassar minn Ottubru ʼl hemm.

Ottubru jidħol u joħroġ fit-tubru.
F’Ottubru jidlam kmieni mill-bidu sal-aħħar tiegħu.
It-tubru jirreferi għat-tebut.

Novembru

F’Novembru jaqgħu, ikissru u jżemblu.
Iż-żebbuġ jinġabar f’Novembru.

Xita f’Settembru meraq tajjeb f’Novembru.
Ix-xita ta’ Settembru tħaxxen il-frott f’Novembru.

Diċembru

Fil-Milied il-lewż naqsmuh mal-bews.
F’San Martin inkissru l-lewż, fil-Milied naqsmuh.
F’San Martin nieklu l-lewż, u fil-Milied naqsmuh mal-oħrajn bi mħabba.
Fil-Milied nieklu tliet darbiet.
Dari kienu jsumu lejliet il-Milied, u b’hekk l-għada kulħadd kien ipattilu bil-kbir.

Fil-Milied, iż-żiemel ħdejn il-ġamra jsaħħan wirkih.
Dari ż-żwiemel kien ikollhom l-istalla msaħħna. Wirkih tfisser koxxtu.
F’Diċembru fis-sala jidħol membru.
Diċembru l-aħħar membru li jingħaqad mal-membri (ix-xhur) l-oħra biex b’hekk tingħalaq is-sena.

F’Diċembru jkissru u jxellfu qabel iċemplu.
Il-bdiewa jieħdu ħsieb iż-żebbuġ f’Diċembru.
Konz ta’ Settembru jgħabbi bil-gziez, konz ta’ Diċembru hu wisq bil-qies.
Jinqabdu ħafna iżjed lampuki f’Settembru milli f’Diċembru.

l-imħabba

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Fejn tħobb il-qalb jiġbdu r-riġlejn.
Minn kollox tagħmel għal min tħobb.
L-imħabba bla dawl, il-mogħdrija bir-raġġi.
Bniedem li tħobbu jagħmel kollox tajjeb, bniedem li tobogħdu jagħmel kollox ħażin.
L-imħabba għamja.
L-imħabba m’għandhiex loġika.
L-imħabba oħt il-ġenn.
L-imħabba żejda telf id-dehen.
L-imħabba ġġiegħlek tagħmel il-ġennati.
L-imħabba tal-ingarżament tegħleb lil tas-sagrament.
L-adulterju xorta jsir, minkejja l-għoti tal-wegħdiet taż-żwieġ fuq l-altar.

L-imħabba twaħħad il-fehma mal-qalb.
Bl-imħabba tgħix kuntent.
Ċanfira li tidher aħjar mill-imħabba moħbija.
Min tassew iħobbok, iċanfrek għall-ġid tiegħek.
Il-gdim imħabba u l-qris mibegħda.
Hemm min jemmen li l-gdim juri l-imħabba, u l-qris juri l-mibegħda.
Meta l-faqar jidħol mit-tieqa, l-imħabba toħroġ mill-bieb.
Il-faqar jaf ikisser l-imħabba.
Li kont ħabbejtni, kieku mill-bajda raddajtni.
Jeħtieġ li t-tfal tikkoreġihom minn ċkunithom. F’dan il-qawl, il-ħalliel adult qed iċanfar lil wieħed mill-ġenituri tiegħu talli m’għamilx dan. Raddajtni tfisser begħidtni.

Ħobb lil kulħadd biex ma tagħli qatt.
Turix lill-għedewwa tiegħek li tqishom ta’ għedewwa.
Ħobb lil ġarek iżda ddaħħlux f’darek.
M’hemmx kunfidenzi żejda mal-ġirien.
Ħobb lil għajrek, qarib u għarib.
Ħobb lil kulħadd bl-istess mod. Għarib tfisser barrani.
Agħti l-għanja ta’ mħabbtek qabel ma d-dinja tibda tħabbtek.
Fittex l-imħabba meta tkun għadek żagħżugħ, u ma tkunx taf x’inhu l-inwkiet.
Agħti ruħek għan-namur u d-dinja ħalliha ddur.
Ħobb lil min trid u ħalli n-nies jgħidu.

il-qaddisin

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Sant’Antnin isib il-ħwejjeġ mitlufin.
Sant’Antnin itella’ l-qannata minn ġol-bir.
Sant’Antnin isiblek l-affarijiet kollha li tkun tlift.
F’San Mattija jekk ma ssibhiex filgħodu ssibha filgħaxija.
San Mattija, iżra’ t-tomnija la mwaħħra u lanqas bikrija.
F’San Mattija għandu jinżara’ l-qamħ. It-tomnija tirreferi għat-tgħam u mwaħħra tfisser tard fl-istaġun.
San Mattija jiġi fl-24 ta’ Frar.
Fid-Duluri tmur il-bilbla u tiġi l-alwetta.
Għall-ħabta tad-Duluri, il-bilbla tisparixxi u tiġi l-alwetta (dawn żewġ tipi ta’ għasafar).
Id-Duluri tiġi ġimgħa qabel il-Ġimgħa l-Kbira.
F’San Ġwann tidħol l-għassa.
F’San Ġwann tispiċċa r-rebbiegħa u jibda s-sajf.
San Ġwann jiġi fl-24 ta’ Ġunju.
San Lawrenz ix-xahar tas-sħana.
Tagħmel ħafna sħana f’Awwissu.
San Lawrenz jiġi fl-10 ta’ Awwissu.
Santa Marija jibdew l-għarajjex.
L-ewwel xita tkun mistennija f’nofs Awwissu.
Santa Marija tiġi fil-15 ta’ Awwissu.
Santa Marija żriegħ it-tomnija.
It-tgħam li jkun fadal għandu jinżara’ f’nofs Awwissu.
Santa Marija tiġi fil-15 ta’ Awwissu.
Twelid f'Santa Marija jiġi msejjaħ għat-tiġrija.
F'Għawdex, it-tiġrijiet tal-bhejjem isiru nhar Santa Marija.
Santa Marija tiġi fil-15 ta’ Awwissu.
F’San Bartilmew aqta’ l-ħarrub u iżra’ t-tewm.
Lejn San Bert għandu jinqata’ l-ħarrub u jinżara’ t-tewm.
San Bert jiġi fl-24 ta’ Awwissu.
San Bartilmew għandu l-muftieħ tax-xita.
Tibda x-xita lejn it-tielet ġimgħa t’Awwissu.
F’San Mattew iżra’ t-tewm.
San Mattew qtigħ ir-rummien u żriegħ it-tewm.
F’San Mattew għandu jinqata’ r-rummien u jinżara’ t-tewm.
San Mattew jiġi fil-21 ta’ Settembru.
F’San Mikiel lesti l-miċċa għall-gandlier.
Dari meta ma kienx hawn elettriku, f’San Mikiel ix-xemgħa kont tixgħelha kmieni għax jidlam malajr. Miċċa hija sulfarina.
San Mikiel jiġi fid-29 ta’ Settembru.
Santa Tereża, il-bidwi jsuq il-ħmar bin-niggieża.
F’Ottubru l-bidwi għandu jaħrat l-għalqa kemm jiflaħ biex ir-raba’ jrendi.
Santa Tereża tiġi fis-16 ta’ Ottubru.
F’San Luqa ż-żara’ tinħeba fih l-għattuqa.
Jekk l-għattuqa jirnexxilha tistaħba wara l-qamħ, mela jkun kiber sew.
San Luqa jiġi fit-18 ta’ Ottubru.
F’San Xmun iżra’ fin-niexef u fil-miblul.
Iż-żara’ għandha ssir sal-aħħar ta’ Ottubru, f’kull tip ta’ ħamrija.
San Xmun jiġi fit-28 ta’ Ottubru.
Sal-Qaddisin Kollha r-riħ jiġi bil-bolla.
Ir-riħ mill-Majjistral idum ġej sal-bidu ta' Novembru.
Il-Qaddisin Kollha tiġi fl-1 ta’ Novembru.
F’San Anard l-isponsun ma jmiddx saqajh l-art.
Fil-bidu ta’ Novembru tkun għadha l-passa tal-għasafar, iżda għan-nassaba xorta diffiċli jaqbduh l-isponsun.
San Anard jiġi fis-6 ta’ Novembru.
F’San Martin inkissru l-lewż, fil-Milied naqsmuh.
F’San Martin nieklu l-lewż, u fil-Milied naqsmuh mal-oħrajn bi mħabba.
San Martin jiġi fil-11 ta’ Novembru.
F’San Martin jiftħu l-inbid u t-tin.
F’San Martin issib tixtri ħafna nbid u tin.
San Martin jiġi fil-11 ta’ Novembru.
F’San Martin jitfgħu l-ixbiek fuq in-newl.
F’San Martin tasal fi tmiemha l-passa tas-summien.
San Martin jiġi fil-11 ta’ Novembru.
Is-sajf ta’ San Martin, il-biedja tifraħ bih.
It-temp sabiħ f’Novembru jagħmel tajjeb għall-biedja.
San Martin ikisser it-tin u Katarin tisqih mill-fin.
It-tin taċ-ċappa nikluh fl-ewwel ġimgħa ta’ Novembru u fit-tielet ġimgħa x-xita ssaqqi s-siġar tat-tin għall-istaġun ta’ wara.
San Martin jiġi fil-11 ta’ Novembru u Santa Katerina tiġi fil-25 ta’ Novembru.
San Martinek tajjeb, agħmel ħiltek biex il-lant ikunlek tajjeb.
Il-bidwi għandu jaħdem u jistinka f’Novembru biex igawdi wara. Il-lant jirreferi għan-negozju.
San Martin jiġi fil-11 ta’ Novembru.
F’Santa Katrini l-Milied jibqagħlu xahar ġentili.
Xahar ikun għad fadal mill-festa ta’ Santa Katerina sal-Milied.
Santa Katerina tiġi fil-25 ta’ Novembru.
Santa Katrina fora gallina.
Il-passa tal-gallina tkun spiċċat sal-aħħar ta’ Novembru. Il-gallina hija tip ta’ tajr (Scolopax rusticola).
Santa Katerina tiġi fil-25 ta’ Novembru.
Santa Katrina lesti x-xbiek għal ġol-kantina.
Il-kaċċa tal-għasafar tkun waslet fi tmiemha lejn l-aħħar ta’ Novembru.
Santa Katerina tiġi fil-25 ta’ Novembru.
Iżra’ l-ful f’Santa Katrini biex jagħmel bla fini.
Il-ful għandu jinżara’ fl-aħħar ġimgħa ta’ Novembru biex irendi.
Santa Katerina tiġi fil-25 ta’ Novembru.
F’Sant’Andrija l-jiem jiqsaru b’pass ta’ tarbija.
Lejn l-aħħar ta’ Novembru tibda tħoss li l-ġurnata qed tiqsar.
Sant’Andrija jiġi fit-30 ta’ Novembru.
Sant’Andrija nofs il-miżirgħa miżrugħa u nofs il-muna mitmugħa.
Lejn l-aħħar ta’ Novembru ż-żerriegħa tkun inżergħet kollha u ħafna mill-ikel li jkun maħżun (il-muna) ikun diġà wasal biex jispiċċa.
Sant’Andrija jiġi fit-30 ta’ Novembru.
Santa Barbara la deni u lanqas ħsara.
Santa Barbara teħlisna mir-ragħad u s-sajjetti.
Santa Barbara tiġi fl-4 ta’ Diċembru.
F’Santa Luċija jibdew l-irwiegel.
F’Santa Luċija l-bdiewa joqogħdu attenti għall-irwiegel.
Santa Luċija tiġi fit-13 ta’ Diċembru.
F’Santa Luċija l-jiem jitwalu b’pass ta’ tarbija.
Lejn nofs Diċembru l-ġurnata terġa’ tibda titwal bil-mod il-mod.
Santa Luċija tiġi fit-13 ta’ Diċembru.
F’San Silvestru ġedded il-kappestru.
Fl-aħħar ġurnata tas-sena għandek taħseb fir-riżoluzzjonijiet li tkun se tagħmel għas-sena ta’ wara.
San Silvestru jiġi fil-31 ta’ Diċembru.
Viva San Filep, la x-xitan irid hekk.
Ngħiduha lil xi ħadd li jkollna naqblu miegħu, anke jekk ma rridux.

il-mara

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Il-mara armla tqabbad ʼl uliedha jħufu fir-ramla.
Wara l-mewt tal-missier, il-familji kienu jbatu ħafna. Iħufu fis-sens ta’ jfittxu l-ikel.
Il-mara bħal-lumija, tagħsarha u tarmiha.
Il-mara tużaha kif trid u wara tagħtiha l-ġenb.
Il-mara b’sufha mbiegħed, ir-raġel tbiegħed.
Xagħar il-mara dejjem apprezzat mir-raġel. Sufha jfisser xagħarha.
Il-mara dellha tqil.
Il-mara tinqabad mal-inqas ħaġa li tagħmel.
Aħjar mara ta’ baħri milli ta’ raġel jistad għall-kaħli.
Mara ta’ baħri kien ikollha iżjed xi troxx, peress li s-sajjied tal-kaħli mhux dejjem kien jaqbad ħafna.
Bir-raġel tiġieġa u bil-mara serduq, id-dar tinqaleb ta’ taħt fuq.
Jekk il-mara tmexxi lir-raġel fid-dar, kollox imur ħażin.
Il-mara hi bħal tuffieħa, minn ġewwa mherrija u minn barra sabiħa.
Mara sabiħa mhux bilfors ikollha karattru sabiħ.
Ħu mara armla u mhux waħda ta’ żmien it-tamla.
Aħjar tieħu mara armla bil-problemi tagħha, minn mara li trid dejjem ir-raġun (tamla hekk tfisser).
Aħjar mara ratba minn mara qaħba.
Mara għażżiena aħjar minn mara diżonesta.
Id-dmugħ tal-mara bħall-bnazzi fix-xitwa.
Id-dmugħ tal-mara, dmugħ tal-kukkudrilli.
Il-Malti u l-far iddaħħalhomx id-dar għax iħassrulek il-mara u t-tfal.
Il-Malti jaf jagħmel ħsara daqs il-far.
Il-mara ġabbara hi l-għana ta’ darha.
Mara bieżla, il-kumdità.
Mara tal-għaqal iżżomm id-dar, tiġbor ʼl uliedha u xedda fin-nar.
Bis-saħħa tal-mara bieżla li tieħu ħsieb, il-familja tgħix kuntenta.
Il-mara għad-dnub imdawra, m’għonqha dejjem imġawhra.
Prostituta kemm trid issib klijenti u b’hekk dejjem ikollha l-flus.
Il-mara li ma tifhimx b’daqqa ta’ għajn, ma tifhimx b’daqqa ta’ ponn.
Bil-vjolenza xorta m’intix se ddawwar il-fehma ta’ mara.
Il-mara li tilbes imqaċċat, max-xitan għamlet rabta.
Mara tal-affari tagħha dejjem tilbes deċenti.
Il-mara li turiha, turik.
Il-mara timxi miegħek skont kif timxi magħha.
Il-mara meta tidħaq trid tqarraq bik, u meta tibki tkun qarrqet bik.
Mara li tkellmek tidħaq, trid tqarraq bik; dik li tkellmek tibki, tkun qarrqet bik.
Mara tibki temminhiex.
Il-mara tkun lesta tqarraq bir-raġel f’kull ħin.
Il-mara mżejna minn butha mdejna.
Mara responsabbli ma tberbaqx flus.
Il-mara sewda r-raġel tagħmlu għuda.
In-nisa samranin dejjem iridu wisq mingħand ir-raġel. Sewda tfisser samranija.
Il-mara sewwa, tidħaq u tgawdi ġewwa.
Ħsieb il-mara għandu jkun f’familtha.
Il-mara sieqha wara.
Dari l-mara ma kenitx tingħata l-istess importanza tar-raġel.
Il-mara ta’ fqajjar qatt ma tmur tittajjar.
Mara li trid tieħu ħsieb familja fqira m’għandhiex ċans għall-frivolitajiet.
Il-mara tad-dnub b’ħilitha stess iddub.
Il-prostituta waħedha tinqered.
Il-mara taf tgħollik fis-sema u taf titfgħek l-infern.
Il-mara kapaċi tagħmel il-ħajja tar-raġel sabiħa daqs hi kapaċi tagħmilha kerha.
Il-mara tajba żżomm ir-raġel.
Mara tkun tajba skont kemm ikollha ħila żżomm lir-raġel fidil lejha.
Il-mara tal-kaċċatur hi bħall-mara tal-furnar, bi driegħ wieħed.
Il-mara kemm tal-kaċċatur kif ukoll tal-furnar dejjem nieqsa mill-flus.
Il-mara tas-sajjied tagħġen b’id waħda, tas-suldat ma tagħġen xejn.
Il-mara tas-suldat tbati iżjed fil-flus mill-mara tas-sajjied.
Il-mara tgħabbi daqs bagħal, ir-raġel jimla daqs għar.
Sabiex il-mara jkollha x’tonfoq, ir-raġel irid ibati f’xogħlu.
Il-mara tħammar u r-raġel jgħammar.
Sakemm il-mara jibqa’ jiġiha, tkun għadha fiċ-ċans li jkollha t-tfal.
Il-mara tilbes minn rasha u r-raġel minn saqajh.
Qawl inkejjuż: ir-raġel aqwa mill-mara!
Il-mara tingħaraf minn għadietha.
Il-mara tkun taf xi ssarraf minn kif iġġib ruħha.
Il-mara tqila ġo did-dinja turi l-ħila.
Il-mara li tgħaddi minn tqala turi kemm għandha kuraġġ.
Il-mara tqila tirbaħ il-għażż u titlef il-ħila.
Hemm bżonn li mara tqila tistrieħ u mhux taħdem.
Il-mara turihiex kollox.
M’għandekx tafda lill-mara b’għajnejk magħluqin!
Il-mara u l-pinna ma jissellfux.
Mara waħda u raġel wieħed għandu jkollok.
Il-wiċċ fil-mara jikxef il-ġieħ.
Minn ħarsitha tinduna mara hix tal-affari tagħha.
Ir-raġel kif iħossu, u l-mara kif turihom.
Tibqa’ żagħżugħ biss jekk iżżomm ruħek u jkollok perspettiva tajba tal-ħajja.
Jekk ir-raġel jikxef karusu, il-mara tieħdu għal flusu.
Ir-raġel m’għandux juri lill-mara kemm għandu flus qabel jiżżewwiġha.
Kliem il-mara isimgħu u agħmel rajk.
Isma’ x’għandha xi tgħid il-mara, imma wara ddeċiedi inti.
L-ilsien ta’ mara jxoqq l-għadam.
In-nisa lsienhom ħażin.
Li s-self kien tajjeb kieku r-raġel jislef il-mara.
Qatt tislef dak li hu tiegħek.
Mara bil-għonnella qatt ma taf x’għamlet u x’kellha.
Fl-antik l-għonnella kienet tgħatti t-tqala.
Mara bix-xewqa, lewn uliedha jiġu mżewqa.
Superstizzjoni: jekk mara tibqa’ bix-xewqa waqt it-tqala, dan ikun jidher fit-tarbija.
Mara bla żaqq bħal tieġ bla daqq.
Mara bla tfal mhix mara kuntenta.
Mara b’tarbija ma tesagħhiex ta’ Brija.
Mara għandha toqgħod id-dar tieħu ħsieb it-tarbija.
It-Triq ta’ Brija hija triq is-Siġġiewi.
Mara għajnejha żoroq issaħħar it-toroq.
Mara mżerrqa u bajdanija, iħdanha dejjem kennija.
L-irġiel jiġġennu wara n-nisa b’għajnejhom blu.
Mara ħobbha u turihiex, u milli jkollok tagħtihiex.
Ir-raġel għandu joqgħod lura milli jikkuntenta wisq lill-mara.
Mara lesta għall-ġlied ma żżarradx żnied.
Mara ġellieda qis li twarrabha.
Mara li trabbi t-tjur, għall-kexxun iddur.
Mara li trabbi t-tjur, ftit li xejn kienet taqla’ flus.
Mara ma taħmilx oħra.
In-nisa jgħiru għal xulxin.
Mara, meta tkun qed tfittixha, taqrahiex minn wiċċha.
Wiċċ mara huwa importanti daqs il-karattru tagħha.
Mara mfettħa, boxxla mbettħa.
Mara għandha tpoġġi bilqiegħda b’saqajha miġburin.
Boxxla mbettħa tirreferi għall-bieb tal-antiporta, li jkun miftuħ.
Mara mill-Imsida, il-gidba f’idha.
In-nisa Misidjani giddibin.
Mara sabiħa, ġmielha jibqa’ sakemm titlef ġieħha.
Mara tibqa’ sabiħa jekk tagħraf tkun onesta.
Mara sabiħa, id-dota ġewwa.
Mara sabiħa dejjem issib min iridha.
Mara sabiħa tal-għoxrin ġmielha jibqa’, u għal raġel issir seħer tal-ħamsin.
Mara tkompli tikber u tisbieħ bl-esperjenza tal-ħajja.
Mara sabiħa, tikber kemm tikber, dejjem tajba għat-tieqa.
Mara sabiħa dejjem sabiħa tibqa’.
Mara ssaffar u tiġieġa tidden la żżommhomx id-dar.
Superstizzjoni: mara li ssaffar u tiġieġa li tidden iġibulek il-fell.
Mara ta’ sultan dejjem tispiċċa fi ħdan.
In-nisa ta’ min hu sinjur dejjem jaqgħu fit-tentazzjoni.
Mara tagħmillek sold dejn, u oħra tagħmillek sold tnejn.
Hemm nisa li jberbqu flus kemm jifilħu, u oħrajn li jibżgħu għalihom.
Mara taħdem il-bizzilla, għal qrun ir-raġel ma tistax tiddwella.
Mara li tkun id-dar ma tkunx taf x’qed jagħmel ir-raġel meta jkun barra.
Aħjar id-duda f'tamla milli f'qalb ta' armla.
Mara armla tibqa' tħoss in-nuqqas ta' żewġha ħafna wara mewtu.
Aħjar imqattgħa u ħorra milli għanja u żorra.
Aħjar mara fqira u qalbha tajba minn mara tal-flus u lsienha ħażin.
Aħjar mart min int milli bint min int.
Aħjar tkun mara miżżewġa milli xebba.
Aħjar mart min int milli bint min int.
Aħjar tkun mara miżżewġa milli xebba.
In-nisa kollha fisa.
In-nisa lsienhom għandhom.
In-nisa jgħidu ħafna u ma tistax tafdahom.
In-nisa laħam il-kelb.
In-nisa kattivi.
In-nisa qrieqeċ u l-irġiel mazzit.
L-irġiel ikollhom joqogħdu għal li jgħidu n-nisa tagħhom.
In-nisa sbieħ biex tħares lejhom.
In-nisa sbieħ mhux dejjem ikollhom karattru sabiħ.
In-nisa xagħarhom twil u sens qasir.
In-nisa bla sens komun.
In-nisa xibka tax-xitan.
In-nisa kapaċi jqarrqu bik daqs ix-xitan.
Tifla sabiħa tinqala' b'ġieħha, tifla kerha tinqala' bil-mera.
Mara naturalment sabiħa m'għandhiex għalfejn tagħmel l-isforz li tagħmel mara kerha biex tidher sabiħa.
Tifla sabiħa tagħtihiex imħabbtek mal-mument għax issir iebsa daqs is-siment.
Lin-nisa turihomx imħabbtek mill-ewwel għax jagħtuk bis-sieq.

ir-raġel

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Agħtini r-raġel mingħajr sħabu.
Mara tkun trid lir-raġel tagħha għaliha biss, ma tkunx tridu jkollu l-ħbieb jinfluwenzawh.
Raġel kif iddarrih, u t-tifel kif trabbih.
Il-mara trid iddarri r-raġel mod ieħor min kif kien jagħmel għand ommu, u t-tfal jikbru skont kif trabbihom.
Ir-raġel ma jinsiehx raġel għax miżżewweġ.
Iż-żwieġ ma jibdilx il-karattru tan-nies.
Raġel ma jitqiesx bix-xiber.
Il-kumplessità tal-karattru ta’ dak li jkun hija kbira ħafna.
Ir-raġel qalbu qaqoċċa; jagħti werqa lil kulħadd imma l-qalba jagħtiha lill-mara.
Il-mara dejjem għandha post speċjali f’qalb żewġha.
Raġel bil-għaqal ma jdurx ma’ kull riħ.
Raġel għandu jkollu prinċipji.
Raġel bla ħila, aħjar xejn minnu.
Raġel bla ħila, ma jiswiex tebaq fwiedu.
Raġel li ma jkun kapaċi għal xejn, aħjar ma juri wiċċu mkien.
Raġel bla mistħija la żżommx miegħu.
Raġel diżonest warrbu.
Raġel ħaddiem jiswa għal tnejn.
Raġel li kapaċi f’xogħlu jtella’ ħafna xogħol.
Raġel ħalliel, mhux tifel sinċier.
Il-mewt tar-raġel, f’ħajjet martu tħalli vojt li l-imħabba u s-sinċerità ta’ wliedha ma jkunux kapaċi jimlew.
Raġel ħażin ibiddel qoxortu u aktar ħażin.
Raġel ħażin qatt ma jsir tajjeb, anzi jsir dejjem agħar.
Raġel ħażin, u int eħżen minnu, tixtri ħobż u taħbilu minnu.
Trid tkun iżjed makakk mill-makkak biex tirbaħlu.
Raġel id-dar, ħatba fin-nar.
Raġel id-dar, xitan fuq xkaffa.
Raġel li joqgħod id-dar, joqgħod jindaħal lil martu.
Raġel jaħlef u mara tibki temminhomx f’li jgħidulek.
M’għandekx temmen raġel li jaħlef u mara li tibki.
Raġel miġnun, jgħammar sħun.
Raġel rasu sħuna jkollu tfal jixbhuh.
Ir-raġel dejjem bandiera bajda.
Raġel dejjem jeħlisha eħfef minn mara meta jagħmel xi ħaġa ħażina.
Ir-raġel ġiebja u l-mara sieqja.
Ir-raġel jaħdem għall-flus u l-mara tberbaqhom.
Bir-raġel tiġieġa u bil-mara serduq, id-dar tinqaleb ta’ taħt fuq.
Qawl umoristiku: jekk il-mara tmexxi lir-raġel fid-dar, kollox imur ħażin.
Ir-raġel kif iħossu, u l-mara kif turihom.
Tibqa’ żagħżugħ biss jekk iżżomm ruħek u jkollok perspettiva tajba tal-ħajja.
Ir-raġel jiżra’ mtira u l-mara tagħmillu ftira.
Ir-raġel jaħdem fl-għalqa u martu ġġiblu x’jiekol. Mtira hija biċċa art.
Ir-raġel tiegħek sal-kantuniera.
Mara m’għandha qatt taqla’ għajnejha minn fuq żewġha.
Il-forsi raġel ħażin.
Id-dubji dejjem sors ta’ inkwiet.
Aħjar kemm int ġifa minn kemm int raġel.
Aħjar tilgħabha tal-iblah u tevita l-inkwiet milli tipprova toħroġ ta' bravu u tbati l-konsegwenzi.
In-nisa qrieqeċ u l-irġiel mazzit.
L-irġiel ikollhom joqogħdu għal li jgħidu n-nisa tagħhom.
Tifel, żagħżugħ jew xiħ, id-dinja xorta ddur għalih.
L-irġiel ħajjithom kollha iżjed liberi min-nisa.

Alla

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Is-sewwa bin Alla.
Is-sewwa ħabib Alla.
Min jagħmel dak li hu sewwa jkun qed jagħmel ir-rieda t’Alla.
Għin ruħek biex Alla jgħinek.
Trid tagħmel ħiltek ukoll biex l-affarijiet jirnexxu.
Alla wieħed u nies ħafna.
Alla wieħed u nies wisq.
Fid-dinja hawn ħafna nies, imma ħadd minnhom mhu Alla.
Afda f’Alla u tħabbilx rasek.
Li hu mnalla jsir, għalxejn tinkwieta.
Alla jagħti jew snien jew biskotti.
Alla dejjem jagħtik xi ħaġa pożittiva f’ħajtek.
Alla b’ħabel tat-tajjar isawwat.
Alla ma jagħtix kastigi ħorox, jaf iqis.
Alla b’waħda jagħtina u bl-oħra jżiegħel bina.
Alla ma jsawwatx u jerġa’.
Alla jikkastigana daqs kemm iħenn għalina.
Alla biss jaf il-bniedem xi jkollu f’qalbu.
Alla biss jaf x’għandna ġewwa qalbna.
Alla jaf l-aktar ħsibijiet moħbija tagħna.
Il-bnedmin jistgħu jaħbu minn xulxin, iżda mhux minn Alla.
Alla biss jaf x’inhu s-sewwa.
Alla jaf x’inhu l-aħjar.
Alla biss jiġġudika x’inhu sewwa u l-aħjar.
Alla fejn iridek isibek.
Tagħmel x’tagħmel, il-mewt ma taħrabhiex.
Alla fettieħi, Alla għajjur; Alla nebbieħi u ma’ kulħadd idur.
Alla juri mħabba kbira lejn kulħadd.
Alla fi lsienu u x-xitan f’qalbu.
In-nies wiċċ b’ieħor isemmu lil Alla, imma f’qalbhom ikun hemm il-ħażen.
Alla fina, aħna fih; kulma jagħmel għalina, kulma nagħmlu għalih.
Alla qiegħed kullimkien, u li jagħmel huwa għalina nagħmlu aħna għalih.
Alla fuq kollox u fuq kulħadd; xemx u xita jibgħat lil kulħadd.
Alla jtik ħaġa u jeħodlok oħra.
Alla ’l min għandu jqawwih, u ’l min m’għandux jhennih.
Alla jittratta lil kulħadd l-istess, għax huwa ġust.
Alla jagħlaq bieb u jiftaħ mija.
Meta xi ħaġa tmur ħażin, Alla jibgħat ħafna oħrajn tajbin.
Alla jagħmel il-ħaqq u jeħlisna minnu.
Alla jżomm il-ħaqq u jeħlisna minnu.
Alla f’li jagħmel huwa ġust, bit-tama li jeħlisna mill-ġustizzja.
Alla jagħti l-għama u x-xitan jaħbi l-ixkora.
Alla tani l-għama u l-għadu ħbieli l-ixkora.
Aktar ma tkun magħkus, aktar jgħakksuk.
Alla jaħfer u t-trab jgħatti.
Alla jaħfirlek dnubietek u la tmut jintesew ukoll.
Alla joħloq kif jogħġbu u jagħmel dak li jrid.
Trid taċċetta lil kulħadd kif ħalqu Alla.
Alla jaħseb f’kulħadd.
Alla min jagħtih ħaġa u min jagħtih oħra.
Alla lil ħadd ma jinsa.
Alla jdenneb il-qatta.
Agħmel ħiltek u Alla jgħinek tegħleb id-diffikultajiet.
Alla jħallas lill-ħażin minn din id-dinja.
Alla jikkastiga lil min ma jindimx minn dnubietu qabel mewtu.
Alla jħarsek minn min għandu ħuġbejn kbar.
Alla jħarsek min-nies aggressivi.
Alla jħarsek minn min jgħid Armajn.
Alla jħarsek minn min ma jżommx kelmtu miegħek.
Alla jibgħatha tajba għax ħażina ilha.
Meta jkunu ilhom sejrin ħażin l-affarijiet, wieħed jitlob lil Alla biex imorru għall-aħjar.
Alla jibni knisja, ix-xitan itella’ kappella.
Il-ħażin dejjem lest biex jirbaħ fuq it-tajjeb.
Alla jiftaħ u Alla jsewwi, in-nies rieqda u t-tabib idewwi.
It-tabib ma jistax ifejjaq nies mingħajr l-għajnuna t’Alla.
"Alla jsewwi", qal tal-bajd meta waqa’ u kissru.
Il-bniedem iħalli f’idejn Alla meta ma jkun jista’ jagħmel xejn.
Alla jxiegħel lill-battal.
Donnu x-xogħol Alla jagħtih lil min ma jaħdimx.
Alla l-ewwel li ħalaq leħitu.
L-egoiżmu tal-bniedem minn dejjem kien.
Alla lill-bniedem iħallsu skont qalbu.
Alla jippremja jew jikkastiga skont l-imġiba tal-bniedem.
Alla ’l min jitilqu jagħtih il-kuntentizza ta’ did-dinja.
Alla donnu ma jagħtix kas lil min jitilqu billi jagħtih kollox.
Alla ma jħallasx kull nhar ta’ Sibt.
Alla ma jħallasx bin-nhar ta’ Sibt.
Il-kastig ta’ kulħadd jasal xi darba.
Alla mas-skaren u mat-tfal.
Alla jieħu ħsieb tas-sakranazzi u tat-tfal.
Alla meta ħalaq il-flus qal: "Se noħloq ħaġa egħżeż minni!"
In-nies jagħmew bil-flus u jinsew lil Alla.
Alla qabel ilaqqa’, ixebbah.
Qabel ma jlaqqa’ lin-nies, Alla jara li jkollhom karattru jixxiebah.
Alla ta u Alla ħa; niżżu ħajr ’l Alla.
F'idejn Alla dak li jogħġbu jagħtina jew joħdilna.
Il-mewt u l-ħajja f’idejn Alla.
Il-mewt u xita Alla jaf meta.
Alla biss jiddeċiedi meta niġu fid-dinja u nitilqu minnha.
Aħfer biex Alla l-imbierek jaħfirlek.
L-ewwel aħfer lil għajrek biex Alla jaħfirlek.

ix-xitan

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Ix-xitan jaħleb bla mogħża.
Ix-xitan joħloq problemi li qatt ma tkun immaġinajt.
Ix-xitan fuq il-gods il-kbir imur jagħmel.
Ix-xitan lis-sinjuri (il-gods) imur jagħtihom il-flus.
Ix-xitan ġie għal sehmu.
Xi ħaġa ħażina bilfors trid tinqala’ meta kollox ikun sejjer sew.
Ix-xitan jgħabbik, irikkbek u jħallik.
Ix-xitan l-ewwel jagħtik imbagħad idoqq it-trumbetta bik.
Ix-xitan l-ewwel jagħmillek maskra, imbagħad ineħħihielek.
Wara li jkun waqqgħek fit-tentazzjoni, ix-xitan iħallek tbati l-konsegwenzi ta’ għemilek waħdek.
Ix-xitan jaf jagħmillek borma iżda ma jagħmillekx l-għatu.
Ix-xitan m’għandux ħalib u jagħmel il-ġbejniet.
Ix-xitan m’għandux ħalib u jrid iradda’.
Ix-xitan ma jħalli lil ħadd bi kwietu.
Meta kollox ikun miexi sew, jinqalgħu problemi li ma tkunx qed tistenna.
Ix-xitan jibża’ mill-ilma mbierek.
Il-ħażin trid tiġġilidlu bit-tajjeb.
Ix-xitan kelb u tgħidx kemm iħobb jinki.
Ix-xitan jgħir għall-bniedem u għalhekk jinkih u joħloqlu ħafna problemi.
Ix-xitan mhux ikrah daqs kemm ipinġuh.
In-nies iħobbu jesaġeraw il-ħażin.
Viva San Filep, la x-xitan irid hekk.
Ngħiduha lil xi ħadd li jkollna naqblu miegħu, anke jekk ma rridux.
Aħjar nagħmilha mal-kbir milli miegħek.
Aħjar ikolli x'naqsam max-xitan milli miegħek.

il-mewt

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

B'riħ jew riefnu minn hawn għandna/rridu nsiefru.
Xi darba jew oħra rridu mmutu.
Il-mewt isserraħ u l-qawwa tferraħ.
La mmutu neħilsu mit-tbatija, imma sakemm jasal dak il-mument jeħtieġ ingawdu l-ħajja.
U la l-mewt li sserraħ u la l-qawwa li tferraħ.
Jasal punt fejn il-marid ikun ta’ piż mhux biss fuqu nnifsu, iżda fuq ta’ madwaru wkoll.
Il-mejjet jitherra u l-ħsara tidderra.
Il-mejjet joħroġ u s-sabar jidħol.
Wara mewtek, ħaddieħor jibda jinsiek bil-mod il-mod.
Il-mejjet mal-mejjet u l-ħaj madwar l-imwejjed.
Il-mejjet mal-mejjet u l-ħaj mal-ħaj.
Il-mejjet ras ma’ ras u l-ħaj irid l-għarras.
Sakemm għadek ħaj, aħseb fil-ħajja.
Il-mejtin m’għandekx xi tridhom.
Tgħidx affarijiet ħżiena fuq il-mejtin.
Il-mewt beża’ minnha Alla, aħseb u ara aħna.
Anke Ġesù beża’ mill-mewt.
Il-mewt dejjem b’xi għilla.
Il-mewt tiġi wkoll minħabba l-mard. Għilla tfisser marda.
Il-mewt ħadd ma jsib tarfha.
Il-mewt lil kulħadd tqiegħdu f’postu.
Il-mewt ma ġġib rispett lil ħadd.
Il-mewt ma taħfirha lil ħadd.
Il-mewt ma jiskansaha ħadd, u turina li m’aħniex għal dejjem.
Il-mewt ma tarax, għalhekk ma tinsatarx.
Kulħadd indaqs f’għajnejn il-mewt.
Il-mewt ma tinxtarax.
Kulħadd irid imut, sinjur u fqir.
Il-mewt mixtieqa taqbeż mit-tieqa.
Aktar kemm tkun tixtieq lil xi ħadd mejjet, aktar idum ma jmut.
Il-mewt u l-ħajja f’idejn Alla.
Il-mewt u xita Alla jaf meta.
Alla biss jiddeċiedi meta niġu fid-dinja u nitilqu minnha.
Aħjar is-safar mill-qabar.
Aħjar tkun taf li persuna ma tistax taraha għax siefret milli għax mietet.
Aħjar katavru d-dar milli bil-bwiet vojta.
Aħjar tmut milli tkun bla flus.
Tiġieġa tal-furmarija jekk ma jmisshiex filgħodu, jmissha filgħaxija.
Kulħadd irid imut xi darba jew oħra.
Il-furmarija tfisser l-isptar.
Tiknisx bil-lejl biex ma teqridx l-ewwieħ it-tajba.
Superstizzjoni ta' dari fejn kienu jemmnu li jekk tiknes bil-lejl iġġib il-mewt fil-familja.

il-flus

Bla flus la tgħannaq u lanqas tbus.
Bla flus imkien ma tasal.
Il-flus urihom id-dlam biex juruk id-dawl.
Kun bil-għaqal biex meta tiġi bżonn il-flus issibhom.
Il-flus huma l-ħbieb tal-ħalliel.
In-nies ħżiena dejjem ikollhom iżjed flus min-nies twajba.
Il-flus dominanti u lill-għorrief jagħmluhom injoranti.
Il-flus lil kulħadd jagħmew, anke lin-nies intelliġenti.
Il-flus fis-senduq merfugħa għall-ħalliel, u mħaddmin jagħtu l-għeliel.
Il-flus agħmel xi ħaġa utli bihom, terfagħhomx id-dar. Għeliel huma interessi.
Il-flus għandhom iċ-ċirku u għalhekk jaqbdu n-niżla.
Il-flus għandhom iċ-ċirku u malajr jaqbdu n-niżla.
Il-flus għandhom il-ġwienaħ.
Il-flus żerriegħa rqiqa, ma ssibhomx f’idejk.
Il-flus malajr jisparixxu malli tibda tonfoqhom.
Il-flus huma mitraħ tax-xewk.
Il-flus huma passaport għall-infern.
Il-flus iġibuk f’inkwiet kbir. Mitraħ huwa saqqu.
Il-flus iġibu l-flus, u l-qamel iġib il-qamel.
Il-flus jagħmlu l-flus, u d-dud jagħmlu d-dud.
Min għandu l-flus jista’ jagħmel li jrid, u min m'għandux jibqa’ b’xejn.
Il-flus imorru u jiġu.
Jekk titlef il-flus, dejjem tista’ terġa’ taħdem għalihom.
Il-flus la jgħajtu u lanqas iwerżqu.
Il-flus u l-qdusija t-tnejn moħbija.
Il-flus u t-tjieba t-tnejn giddieba.
Qatt ma tista’ tkun taf dak li jkun kemm għandu flus, jew kemm hu bniedem twajjeb.
Il-flus ma ssibhomx fit-triq.
Il-flus trid taħdem għalihom.
Il-flus mhumiex kollox.
Il-kuntentizza tiegħek m’għandhiex tkun marbuta mal-flus.
Il-flus mhumiex ta’ min jagħmilhom, iżda ta’ min igawdihom.
Il-flus qegħdin biex tonfoqhom.
Avolja jkollok il-flus, trid tkun taf tgawdihom.
Aħjar is-saħħa mill-flus.
Is-saħħa ma tixtrihiex bil-flus.
Aktar għandna flus milli għomor.
Ngħiduh għaż-żgħażagħ fil-familji sinjuri li jkollhom ħafna flus f’idejhom u ma jkunux jafu jużawhom.
Il-mewt ma tinxtarax.
Kulħadd irid imut, sinjur u fqir.
Aħjar bniedem kennies minn sinjur sħiħ u beżżiegħ.
Aħjar bniedem ikun fqir milli tal-flus u bla sinsla.
Aħdem għal ħabba u għodd ruħek mal-battal.
Aħdem imqar ftit u għodd mal-battal.
Aħjar taħdem għal ftit flus milli toqgħod ma tagħmel xejn.
Aħjar disa' rbajja' u rieqed minn skud u mqajjem.
Min hu għażżien jippreferi jaħdem inqas għal ftit flus, milli jaħdem iżjed għal aktar flus.
Aħjar ġerrejja tiġbor ġieħha milli fqir isir sinjur.
Aħjar il-ħażin li jsir tajjeb, milli l-fqir isir sinjur - il-flus jitilgħulu għal rasu.
Aħjar għandek tieħu mingħand ħalliel milli għandek tagħti lill-kappillan.
Dari kien hawn ħafna dejn mal-Knisja, li kellu jitħallas bilfors.
Aħjar għerfek minn mielek.
Aħjar tkun bniedem intelliġenti minn bniedem tal-flus. Mielek tfisser ġidek.
Aħjar ħabib fis-suq minn mitt skud fis-senduq.
Fil-bżonn, ħabib li jaqilgħek jiswiek iżjed mill-flus.
Aħjar ħobż u ġobon milli torta inkwiet.
Aħjar tgħix ħajja ta' fqir milli tkun tal-flus u mifni bl-inkwiet.
Aħjar is-sisija mill-ħrit biż-żewġ fil-Ħemsija.
Aħjar minn jittallab għall-flus u jiddobba hekk, minn min irid ibati biex jaħdem ir-raba'. Sisija tirreferi għall-ġbir tal-flus.
Aħjar katavru d-dar milli bil-bwiet vojta.
Aħjar tmut milli tkun bla flus.
Tifla ħudha minn dar ta' nies jistgħu, u għalqa ħudha mingħand għażżien.
Dari ma kontx tiżżewweġ biss għall-imħabba iżda wkoll għad-dota tax-xebba - bl-istess mod, kien jaqbillek iżjed tikri għalqa li qatt ma tkun inħadmet.

il-ħajja

Agħmel il-ġid u nsieh; agħmel id-deni u ftakar fih.
Ftakar fid-deni li tkun għamilt biex tpatti għal għemilek.
Agħmel is-sewwa u ħalli l-baħar iħabbat.
Agħmel is-sewwa u tibża’ minn ħadd.
Min jagħmel it-tajjeb jgħix trankwill.
Agħmel li tista’, imbagħad isir li jsir.
Agħmel ħiltek imbagħad jiġri li jrid.
Agħmel sejfek f'għantek għax milli tagħti tieħu.
Il-ġlied aħarbu, għax kif tagħmel jagħmlulek.
Agħti fuq il-ħadida meta tkun mikwija.
Toqgħodx tistenna biex tagħmel xi ħaġa, aqbad u agħmilha.
Agħti kemm tiflaħ qabel ma jagħtuk.
Ara li tkun bdejt tiġġieled qabel ma jiġġilidlek ħaddieħor.
Agħtini xortija u itfagħni l-baħar.
Meta xi ħadd ikun xortih tajba, anke fil-ħażin ma jbatix daqshekk.
Aħbar ħażina malajr tinxtered.
Aħbar ħażina kulħadd jieħu interess fiha.
Aħbar li ma taqbillekx, toqgħodx tismagħha.
M'hemmx għalfejn tkompli tisma' aħbar ħażina.
Aħfer lil kulħadd mhux lilek innifsek.
Ma' ħaddieħor kun qalbek tajba, imma miegħek innifsek kun strett.
Aħjar bid-dliel milli bil-herra.
Aħjar id-dliel mill-herra.
Bil-kelma t-tajba tasal iżjed milli bis-suppervja.
Aħjar ftit minn xejn.
Aħjar tikkuntenta bi ftit.
Agħtini bil-ħarta u la turinix iċ-ċiera.
Aqbad iġġieled miegħi minflok toqgħod bil-geddum.
Aħjar hekk inkella agħar.
Aħjar nieħdu paċenzja bil-ħażin li ġara, dejjem setgħet ġiet agħar.
Aħjar ħarba minn karba.
Aħjar tevita l-periklu milli jkollok tbati l-konsegwenzi tiegħu wara.
Aħjar karba minn kelma.
Aħjar kelma nieqsa minn kelma żejda.
Aħjar tieħu paċenzja u tigdem ilsienek.
Aħjar ħobż xott f'darek milli frisk għand ġarek.
Aħjar kisra sewda d-dar milli għasel għand il-ġar.
Tajjeb li tkun kuntent b'li għandek minflok tiddependi fuq ħaddieħor jew tixtieq tiegħu.
Aħjar inkemmex wiċċi nkella nsewwed qalbi.
Jagħmillek iżjed ġid turi d-dwejjaq milli taħbihom.
Aħjar it-triq għax la fiha xewk u lanqas għollieq.
Jekk tkun ġust f'li tagħmel ma tidħolx f'inkwiet.
Aħjar l-ewwel tisma' mbagħad tgħid.
Isma' dak li għandu xi jgħid ħaddieħor qabel tgħid tiegħek.
Aħjar li ra b'għajnejh minn għaxra li semgħu bih.
Aħjar toqgħod fuq dak li tara b'għajnejk milli temmen dak li jgħidulek.
Aħjar mitt għama minn wieħed zopp.
Aħjar bniedem għami għax ma jistax jara biex jikkummenta.
Tikber u tinsa.
Iż-żmien inessina l-affarijiet koroh li jiġru fil-ħajja.
Tikber u titgħallem.
Nitgħallmu ħafna affarijiet biż-żmien.
Tindaħalx fejn ma jesgħekx.
Agħmel l-affarijiet tiegħek u ħalli lil ħaddieħor bi kwietu.
Tikxifx għajnek man-nies.
Tmurx tikxef il-ħajja privata tiegħek man-nies.

is-saħħa

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Is-saħħa tkun taf kemm tiswa meta titlifha.
Għandek toqgħod attent għal saħħtek, għad jasal mument fejn titlaqlek.
Agħmel ħbieb mat-tabib qabel ma tkun marid.
L-għażliet it-tajba għal saħħtek għandek tagħmilhom qabel timrad.
Aħjar f’aptitek inkella b’tabibek.
Aħjar bl-aptit inkella bit-tabib.
Meta tkun f’saħħtek tkun f’aptitek.

il-familja

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

L-omm għal uliedha giddieba u ħalliela.
L-omm minn kollox lesta tagħmel għal uliedha.
Tfal u bhejjem għali dejjem.
Dari l-familji kienu jbatu mhux biss biex irabbu l-bhejjem, iżda wkoll it-tfal.
Aħjar fwiedi minn uliedi.
Bniedem li jaħseb fih innifsu biss, anke lil uliedu jinsa.
Aħjar ġara fil-qrib minn ommok bgħid.
Aħjar għajrek minn dellek.
Meta tiġi bżonn, il-ġirien ġieli ssibhom iżjed minn ommok.
L-omm basla, il-missier tewma, it-tifla kif tkun tfuħ?
L-ulied joħorġu skont kif irabbuhom il-ġenituri.
L-omm il-madmad tal-ulied.
Hija l-omm li tidderieġi lill-uliedha.
L-omm mhux talli twieled imma għal kull ħolqien tiġġieled.
L-omm tbati mhux biss biex iġġib it-tfal fid-dinja, iżda wkoll biex trabbihom u saħansitra meta jsiru adulti.
L-ulied huma biċċa mill-qalb.
L-ulied dejjem jibqgħu f'qalb il-ġenituri tagħhom, anke meta joħorġu mid-dar.
L-ulied jekk ma jinħabbux ma jitrabbux.
L-imħabba fit-trobbija hija essenzjali għat-tfal.
It-tfal bħall-flieles, inaqqru dejjem.
Tfal f'saħħithom jiftħu l-aptit u jieklu l-ħin kollu.
It-tfal bħall-ħabaq, jimirdu u jfiqu malajr.
It-tfal jimirdu spiss imma malajr jgħaddilhom.
It-tfal ħobbhom u turihomx.
Id-dixxiplina turi mħabba għat-tfal.
It-tfal ikilhom ġbara u lbieshom ħsara.
Biex titma' u tlibbes lit-tfal trid ħafna flus.
It-tfal iqegħduk wiċċek 'l isfel.
It-trobbija tat-tfal tbatija.
It-tfal iż-żgħar uġigħ ta' ras; it-tfal il-kbar uġigħ il-qalb.
Meta t-tfal ikunu żgħar iweġġgħulek rasek bl-għajat, iżda meta jikbru jweġġgħulek qalbek b'azzjonithom.
It-tfal jiġbru d-dar.
It-tfal jimlew id-dar.
It-tfal jikxfu l-għawar.
It-tfal wisq innoċenti u jikxfu ħafna sigrieti.
It-tfal tfal.
M'għandekx tistenna żżejjed mit-tfal.
It-tfal, tfal ifittxu.
It-tfal ma' tfal oħra jridu jilagħbu, ma jimpurtahomx mill-ħajja tal-adulti.
It-tfal tħalltek ma' min ma tixtieqx.
M'għandekx kontroll fuq min jiżżewġu wliedek - jaf ikollok titħallat ma' familja li ma ddoqqlokx.
It-tfal xogħol tal-ħmar.
Kulħadd jaf jagħmel it-tfal, iżda mhux kulħadd jaf irabbihom sew.
In-nuqqasijiet tal-missier jibqa' jxandarhom it-trumbettier.
L-omm mhix kapaċi taħfer in-nuqqasijiet tal-missier, tibqa' ssemmihomlu.
Il-fsied iħassar l-ulied.
Tifel imhejjem ftit tieħu minnu.
It-tfal imfissdin jaħsbu fihom infushom biss.
Tifel li jħobb jittarraf stennieh jiġġarraf.
It-tfal li ma jibżgħux mill-periklu xi darba jweġġgħu.

ix-xjuħija

Agħar hu minn zokk tal-fiġel li aktar ma jikber aktar jixraf.
Aktar ma jixjieħ, aktar imur għall-agħar.

il-ħbieb

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Agħmilha ma' min hu aħjar minnek u ħallas għalih.
Jaqbillek ikollok ħbieb li jkunu aħjar minnek.
Aħjar ħabib fis-suq minn mitt skud fis-senduq.
Fil-bżonn, ħabib li jaqilgħek jiswiek iżjed mill-flus.
Aħjar ħabib mal-kelb inkella ma' sidu.
Aħjar tagħmel ħbieb ma' dawk ta' madwar xi ħadd li trid mingħandu.
Aħjar ikollok mitt għadu li taf bih minn ħabib falz.
Mal-għadu tiegħek taf fejn inti imma mal-ħbieb ipokriti le.
Aħjar jikluk il-klieb milli tiġi bżonn il-ħbieb.
Kultant il-ħbieb ma ssibhomx fil-mument tal-bżonn.

iż-żmien

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Iż-żmien gerbiebi.
Iż-żmien jiġri fuq id-debba.
Iż-żmien malajr jgħaddi.
Iż-żmien għaddej u dejjem taħseb f'li ġej.
Meta tgħaddi minn ħaġa għal oħra l-ħin kollu, iż-żmien malajr jgħaddi.
Iż-żmien għażiż u ma jinxtarax.
Iż-żmien li titlef ma terġax iġġibu.
Iż-żmien ma jaħfirha lil ħadd.
Iż-żmien ma jistenna lil ħadd.
Jeħtieġ li ż-żmien tużah tajjeb, għax ma jerġax jiġi lura.
Iż-żmien jgħaddi u jnessi.
Iż-żmien itaffi.
Iż-żmien itaffi l-weġgħat tal-passat.
Iż-żmien jgħaddi u l-għomor jonqos.
Aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar tiqsar ħajjitna.
Iż-żmien isajjar il-bajtar.
L-affarijiet jimmaturaw biż-żmien.
Iż-żmien isejjel il-ħajja.
Ħajjitna mislufa, mhix għal dejjem.
Isejjel tfisser idejjen.
Iż-żmien għama minn għajnu u trux minn widintu; daqqa hekk u oħra hekk.
Il-bidliet li ż-żmien iġibilna f'ħajjitna mhumiex dejjem faċli.
Iż-żmien itul u l-ħsieb idur.
Iż-żmien itul u l-qrun idur.
Ċerti fehmiet u drawwiet jinbidlu maż-żmien.
Iż-żmien jagħmel is-susa.
Iż-żmien jiekol sas-snien.
Iż-żmien kollox itemm.
Biż-żmien kollox jispiċċa.
Iż-żmien jagħti parir.
Iż-żmien l-aqwa galantom.
Biż-żmien tkun taf aħjar x'deċiżjoni għandek tieħu.
Iż-żmien jitwal, min filgħodu jbakkar u filgħaxija jwaħħar.
Min iqum filgħodu kmieni u jidħol jorqod tard jirnexxilu jagħmel iżjed affarijiet.
Iż-żmien li għaddej xi drabi aħjar milli ġej.
Aħjar dan iż-żmien li fih taf x'qed jiġri, miż-żmien li għadu ġej u li ma tafx x'se jsarraf.
Iż-żmien lil ħadd ma jkellem u jgħaddi bla ma jsellem.
Iż-żmien lil ħadd ma jkellem, jgħaddi ħiemed bla jitkellem.
Lanqas biss nindunaw kemm itir iż-żmien.

l-annimali

konjugazzjoni verbi maltin verb malti

Aħjar għasfur f'idejk milli mija fl-ajru.
Aħjar skud fil-but minn mija fis-senduq.
Aħjar ikollok iċ-ċertezza li xi ħaġa hija tiegħek, milli ma jkollok ebda ċertezza fuq ħafna affarijiet.
Agħlaq il-bieb qabel ma taħrab id-debba.
Ilqa' għall-ħsara li tista' ssir; wara jkun tard wisq.
Aħjar issuq erba' żwiemel minn ħmar.
Aktar faċli tagħmilha ma' nies intelliġenti milli mal-injoranti.
Tiġieġa ħawtiela bajjada.
Tiġieġa bieżla tagħmel bajd sabiħ, bħal min jistinka biex jagħti prodott sabiħ.
Tiġieġa li tfelles tajjeb għożżha.
Ibża' għat-tiġieġa li tfaqqas il-bajd, bl-istess mod li għandek tibża' għal min jaħdem u jistinka fin-negozju tiegħek.
Tiġieġa miblula mhix tajba għal qroqqa.
Min hu għażżien aħjar ma jiżżewweġ xejn, għax tbati l-familja kollha.
Tiġieġa tal-furmarija jekk ma jmisshiex filgħodu, jmissha filgħaxija.
Kulħadd irid imut xi darba jew oħra.
Il-furmarija tfisser l-isptar.