qawl.mt qawl qwiel Malti Maltin logo

L-għerf, l-għaqal u d-dehen ta’ missirijietna f’paġna waħda.


Qawl hu dak li aħna nsejħu wkoll "proverbju" u, fi kliem ieħor, hu l-għerf miġbur fi ftit, ta’ żmenijiet imgħoddija, il-għaqal, id-dehen ta’ missirijietna, li għarfu jisiltu mill-għamil, il-ġrajjiet ta’ kuljum, tagħlim sabiħ u ta’ fejda għall-ħajja. Il-qawl Malti hu għalhekk bin iż-żmien, bħall-għaqal u l-għerf; u ma twelidx fostna f’daqqa waħda, imma matul snin ta’ tiġrib, snin ta’ taħbit għal għajxien fil-gżejjer fqar tagħna, snin ta’ taqbid ma’ għedewwa barranin, kif turi ġrajjietna. Kull żmien iħalli xi tagħlima tiegħu li tolqot il-ħajja, u, b’hekk, jikber dejjem il-għadd tal-qwiel, li issa ħafna minnhom qodma qegħdin jintesew, oħrajn ma jiftehmux sewwa.

Aquilina, G. (1931). Il-qawl Malti. Leħen il-Malti, 4, 8-11