Alla jxiegħel lill-battal.

Donnu x-xogħol Alla jagħtih lil min ma jaħdimx.

Pin It on Pinterest