Alla jħallas lill-ħażin minn din id-dinja.

Alla jikkastiga lil min ma jindimx minn dnubietu qabel mewtu.

Pin It on Pinterest