Aħfer biex Alla l-imbierek jaħfirlek.

L-ewwel aħfer lil għajrek biex Alla jaħfirlek.
Kategoriji: Alla | il-maħfra | ir-reliġjon

Pin It on Pinterest