Alla qabel ilaqqa’, ixebbah.

Qabel ma jlaqqa’ lin-nies, Alla jara li jkollhom karattru jixxiebah.
Kategoriji: Alla | il-karattru | ir-reliġjon

Pin It on Pinterest