Jannar bardan. Meta jsib l-art liebsa jneżżagħha, u meta ma jsibhiex liebsa jlibbisha.

It-temp ta’ Jannar jeqred il-ħdura, iżda n-natura xorta terġa’ tnibbet.

Pin It on Pinterest