Avukat ħażin fl-aħħar mill-aħħar jieħu dak li ħaqqu.